мај
Обавештење
Објављено: 23.05.2024

Позив за достављање понуда за осигурање радника
Осигурање радника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке је колективно осигурање запослених у МШ „Коста Манојловић“ у Смедереву.

Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом 114. Закона о Јавним набавкама.

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти са назнаком „Понуда за Јавну набавку колективно осигурање запослених у Музичкој школи Смедерево - НЕ ОТВАРАТИ“.

Број осигураних лица 79

Осигурани случајеви:

  • Смрт у след незгоде (осигуране суме у РСД) .......... 200,000.00
  • Инвалидитет (осигуране суме у РСД) ...................... 400,000.00

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адересу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у року од 10 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације

Рок за подношење понуда је до 27.05.2024.год. до 1200 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1200 часова

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија наручиоца, 28.05.2024. са почетком у 1300 часова у просторијама школе уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуде.

Контакт особа за додатне информације по овом јавном позиву:

Јасна Ристић, 026/4622-534

Објављено: 15.05.2024
март
Обавештење
Објављено: 07.03.2024
фебруар
Обавештење
Објављено: 20.02.2024
новембар
Обавештење
Објављено: 06.11.2023
октобар
Обавештење

Позивају се заинтересована предузећа да доставе понуде за радове на увођењу грејања у згради у улици Дине Манчић 3, у Смедереву. Процењена вредност радова је 2.255.133,00 динара, без урачунатог ПДВ-а. За све неопходне информације можете се обратити путем телефона 0264622534 или лично на адреси школе Милоша Великог 8, Смедерево, у канцеларији секретара. Понуде слати најкасније до 23.12.2023. до 12 часова.

Објављено: 09.10.2023
август
Упис авгус 2023

Поштовани родитељи,

други уписни рок у Музичку школу ће бити организован у понедељак 28.08.2023. у периоду од 10 до 15 часова у просторијама Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву.

Објављено: 23.08.2023
јул
Обавештење
Објављено: 04.07.2023
јун
Упис првака

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОМШ 2023.

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

Бр.

Име и презиме

1.

Јања Велебит

2.

Теодора Антанасијевић

3.

Димитрије Вујић

4.

Круна Пудар

5.

Ђина Гајић

6.

Душица Медић

7.

Јован Ковачевић

8.

Дуња Митић

9.

Василија Антић

10.

Сара Илић

11.

Милица Стевановић

12.

Лана Миленковић

13.

Магдалена Николић

14.

Моника Љубић

                       

СОЛО ПЕВАЊЕ

Бр.

Име и презиме

1.

Барбара Ђорђевић

2.

Марија Николић

3.

Елена Пауновић

4.

Михајло Лазић

5.

Катарина Симић

ВИОЛИНА

Бр.

Име и презиме

1.

Јован Јовановић

2.

Емилија Матовић

3.

Андреа Попић

4.

Сара Секулић

5.

Сенка Лазаревић

6.

Миња Васић

7.

Лана Миливојевић

8.

Нађа Филиповић

9.

Марија Радосављевић

10.

Вера Вучковић

11.

Анђелија Цветковић

12.

Неда Цветковић

13.

Јана Јовановић

14.

Тијана Ђурић

 

ВИОЛА

Бр.

Име и презиме

1.

Стефан Миленковић 

 

ВИОЛОНЧЕЛО

Бр.

Име и презиме

1.

Анастасија Сташевић

2.

Ленка Адамовић

 

 

 

ХАРМОНИКА

Бр.

Име и презиме

1.

Михајло Ђурић

2.

Сташа Лазаревић

3.

Ђорђе Јеремић

4.

Богдан Поповић

5.

Дамјан Јовановић

6.

Никола Станојловић

7.

Душан Јовановић

8.

Алекса Ракић

9.

Андрија Андрејевић

КЛАВИР

Бр.

Име и презиме

1.

Дина Илић

2.

Огњен Гајић

3.

Соња Котарац

4.

Анђелија Добросављевић

5.

Лука Јосифовић

6.

Николија Смајовић

7.

Војкан Лазић

8.

Дара Лазић

9.

Симона Јовашевић

10.

Николија Илић

11.

Љубица Анђелковић

12.

Андреа Ђорђевић

13.

Огњен Ивановић

14.

Тадеј Филиповић

15.

Мила Степановић

16.

Вишња Александров

17.

Николина Јовановић

18.

Теодора Вукајловић

19.

Нина Грујић

20.

Катарина Надашкић

21.

Олга Ђурђевић

22.

Јелена Стојановић

23.

Петар Андрејевић

24.

Николија Савић

25.

Марија Видосављевић

26.

Миња Војиновић

27.

Катарина Станковић

28.

Сара Тодосић

САКСОФОН

Бр.

Име и презиме

1.

Павле Јовановић

2.

Андреј Динић

3.

Дарија Грба

4.

Вук Шкрбић

5.

Илија Грујић

ФЛАУТА

Бр.

Име и презиме

1.

Викторија Аксентијевић

2.

Хелена Топаловић

3.

Аника Влајић

4.

Огњен Пантић

5.

Марина Илић

6.

Анђелија Тодосић

7.

Нина Живановић

КЛАРИНЕТ

Бр.

Име и презиме

1.

Урош Ристић

2.

Бердихан Крујези

3.

Василије Тасић

ГИТАРА

Бр.

Име и презиме

1.

Лана Екмечић

2.

Илија Петковић

3.

Григор Михајловић

4.

Невена Николић

5.

Ђорђе Ћирић

6.

Андрија Марковић

7.

Лука Ђурђевић

8.

Стефан Димитријевић

9.

Лена Жебељан

10.

Филип С. Марковић

11.

Ђорђе Цветковић

12.

Филип М. Марковић

13.

Коста Момчиловић

14.

Ђорђе Новковић

15.

Зои Гавриловић

16.

Ирина Бановић

17.

Павле Денић

18.

Даница Шево

19.

Михајло Јовановић

20.

Данило Јањушевић

21.

Видак Тасић

22.

Андреа Марковић

СВЕТИ САВА

КЛАВИР

Бр.

Име и презиме

1.

Младен Стојановић

2.

Елена Крстић

ХАРМОНИКА

Бр.

Име и презиме

1.

Љубомир Лекић

2.

Драган Ценић

3.

Константин Трајков

4.

Никола Михајловић

ВИОЛИНА

Бр.

Име и презиме

1.

Селена Ивановић

2.

Лазар Додић

3.

Наталија Милосављевић

4.

Данијел Ценић

5.

Милица Арсић

6.

Константин Величковић

7.

Никола Торлаковић

Ученици са списка могу уписати први разред Музичке школе. Упис је 29. и 30.06.2023. од 10 до 14 часова.

Сви ученици који нису на списку, а полагали су пријемни испит могу покушати да се упишу на инструменте: флауту, виолончело и хармонику. Родитељи се могу додатно информисати у школи, лично.

Објављено: 20.06.2023

Објављено: 20.06.2023