мај
Испити основна школа

 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ДАН

УЧ./ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ

КОМИСИЈА

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

14.00-15.00

1.Андрејевић Мина

2.Аранђеловић Сенка

3.Вукићевић Зорка

4.Дел Бјанко Кристијана

5.Душић Дуња

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

14.10-15.10

1. Анчић Ања

2. Васић Михајло

3. Вујичин Андрија

4. Вујчић Илија

5. Вукашиновић Матија

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

14.20-15.20

1.Војиновић Сара

2.Јеремић Наталија

3.Крстић Немања

4.Нешић Ана

5.Скокић Наталија

М. Николић

(Лугавчина)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

14.30-15.30

6. Глигоријевиц Марија

7. Господиновиц Милица

8. Ераковић  Лука

9. Зунац Павле

1. Елена Каратошић-Св.Св.

А. Митровић

(Св. Сава + Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

 

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

15.10-16.10

6.Ђокић Андријана

7.Ђурђевић Теодор

8.Живић Лана

9.Збилић Теодора

10.Јанићијевић Доротеја

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

15.20-16.20

10. Манџуковић Андреа

11. Миладиновић Огњен

12. Пешић Наталија

13. Плавшић Никола

14. Ристић Исидора

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

15.30-16.30

11.Којић Вања

12.Матовић Ксенија

13.Младеновић Јаков

14.Морача Милица

15.Павић Никола

М. Николић

(Веснини уч.)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

15.40-16.40

15. Станковић Андреј

16. Шутовић Марија

17. Самарџић Никола

ДУВАЧИ

1. Алексић Илија

2. Арахђеловић  Лука

А. Митровић

(Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

16.20-17.20

16.Петронијевић Дуња

17.Стаменковић Марија

18.Станојевић Ленка

19.Степаноска Миња

20.Стојановић Даница

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

16.30-17.30

3. Коралија Александра

4. Лазић Предраг

5. Нешић Магдалена

6. Станишић Стефан

7. Шаљић Андјела

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

16.40-17.40

21.Цветковић Душан

ДУВАЧИ

8. Урошевић Сава

9. Цветковић Марко

ПЕВАЧИ

1. Ивић Мила

2. Ивковић Нина

М. Николић

(1Веснин уч.+ Тањини уч.)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

16.50-17.50

ДУВАЧИ

3. Митић  Илија

4. Мишић Андрија

5. Перић Павле

6. Посавец Софија

7. Савић Ђорђе

А. Митровић

(Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ДАН

УЧ./ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ

КОМИСИЈА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

12.00-12.30

1.Андрејевић Мина

2.Аранђеловић Сенка

3.Вукићевић Зорка

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

12.10-12.40

1. Анчић Ања

2. Васић Михајло

3. Вујичин Андрија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

12.40-13.10

4.Дел Бјанко Кристијана

5.Душић Дуња

6.Ђокић Андријана

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

12.50-13.20

4. Вујчић Илија

5. Вукашиновић Матија

6. Глигоријевиц Марија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

13.20-13.50

7.Ђурђевић Теодор

8.Живић Лана

9.Збилић Теодора

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

13.30-14.00

7. Господиновиц Милица

8. Ераковић  Лука

9. Зунац Павле

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

14.00-14.30

10.Јанићијевић Доротеја

11.Којић Вања

12.Матовић Ксенија

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

14.10-14.40

10. Манџуковић Андреа

11. Миладиновић Огњен

12. Пешић Наталија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

14.50-15.20

13.Младеновић Јаков

14.Морача Милица

15.Павић Никола

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

15.00-15.30

13. Плавшић Никола

14. Ристић Исидора

15. Станковић Андреј

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

15.30-16.00

16.Петронијевић Дуња

17.Стаменковић Марија

18.Станојевић Ленка

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

15.40-16.10

16. Шутовић Марија

17. Самарџић Никола

ДУВАЧИ

1. Алексић Илија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

16.10-16.40

19.Степаноска Миња

20.Стојановић Даница

21.Цветковић Душан

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

16.20-16.50

ДУВАЧИ

2. Арахђеловић  Лука

3. Митић  Илија

4. Мишић Андрија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

16.50-17.20

10. Елена Каратошић-Св,Св.

1.Војиновић Сара-Луг.

2.Јеремић Наталија-Луг.

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

17.00-17.30

ДУВАЧИ

5. Перић Павле

6. Посавец Софија

7. Савић Ђорђе

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

17.30-18.00

3.Крстић Немања-Луг.

4.Нешић Ана-Луг.

5.Скокић Наталија-Луг.

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

17.40-18.10

ДУВАЧИ

8. Урошевић Сава

9. Цветковић Марко

ПЕВАЧИ

1. Ивић Мила

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

18.20-18.50

2. Ивковић Нина

5. Нешић Магдалена

6. Станишић Стефан

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

19.00-19.30

7. Шаљић Андјела

3. Коралија Александра

4. Лазић Предраг

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 5 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Објављено: 27.05.2020

Евиденција о тестирању кандидата

Поштовани родитељи, драги наши, будући, ученици, 

овде можете преузети образац за евиденцију о тестирању кандидата за упис у школу за основно музичко образовање и васпитање

и након тога попуњен вратити на електронску пошту школе office@mskos.edu.rs

Образац можете послати до 15.06.2020.

Објављено: 04.05.2020
март
Обавештење Министарства просвете Републике Србије

Објављено: 26.03.2020

Важно саопштење

Поштовани родитељи, драги ученици,

Музичка школа "Коста Манојловић" престаје са дежурством. До даљњег неће моћи да се уђе у школу. Све информације можете добити од својих разредних старешина.

Објављено: 25.03.2020

Гудачко дувачки оркестар

Ноте за гудачко дувачки оркестар можете преузети са следећег линка

https://drive.google.com/open?id=1Pj0F_lHyg7AzH0-jnKPUctzR5vFD34b7

Објављено: 24.03.2020

Настава хора

Поштовани,

преко следећег линка можете приступити садржајима из предмета Хор.

https://www.facebook.com/groups/563195717888270/

Објављено: 23.03.2020

Настава на даљину

Поштовани родитељи, драги ученици,

обавештамо Вас да од понедељка , 23.03.2020. почиње настава на даљину. Све потребне информације добићете од разредног старешине, односно предметног наставника. Од понедељка ће вам на располагању бити сви наставници у термину од 11-12 и од 17-18 часова, сваког радног дана, где можете да их питате да вам разјасне све што је везано за наставу, уколико има неких нејасноћа. Углавном ће се користити  комуникација путем електронских медија. Школа ће радити у дежурсту од 10-12 часова сваког радног дана.

Желим нам свима добро здравље и срећу, и пуно успеха у наредном периоду.

Објављено: 20.03.2020

Обустава наставe

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, обуставља се настава у просторијама школе. Ученици ће имати наставу на даљину. Комплетнији извештај и објашњење поводом држања наставе на даљину добићете 18.03.2020. од разрредног старешине. Обавештења ће се постављати на сајту школе.

Објављено: 16.03.2020

Важно саопштење

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, сва такмичења се одлажу на неодређено време. Комплетније информације, везане за такмичења која организује наша школа, добијаћете путем електронских медија.

Објављено: 16.03.2020
децембар
Саксофонијада 2020

Све информације везане за такмичење "Саксофонијада" се налазе у одељку Такмичења - Саксофонијада.

Објављено: 11.12.2019