Гвозден Ераковић - директор

Ивана Емершић Котарац - помоћник директора

Љиљана Маринковић - помоћник директора

Јасна Ристић - секретар

Тамара Јагодић - педагог

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА КЛАВИР

Горјана Бркић- Станковић - председник актива

Ана Бојичић

Биљана Миленковић

Борис Јевтић

Бранислава Бринић

Бранислава Ранитовић

Весна Јеремић

Емина Крцић

Ивана Крстић

Јована Ераковић

Маја Вујчић

Маја Миловановић

Марија Станковић

Марина Богдановић

Наталија Дојчиновић

Стефан Цветковић

Ана Сретеновић- корепетитор

Мина Ивановић - корепетитор

Невена Радивојевић- корепетитор

Тамара Будимир- корепетитор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ХАРМОНИКУ

Милан Ераковић - председник актива

Горица Вујичин

Марија Максимовић

Миломир Дојчиновић

Немања Чукић

Никола Георгијевић

Петар Мирков

 

СТРУЧНИ АКТИВ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Теодора Црногорац Милановић - председник актива

Александар Прокић

Владимир Уратаревић

Ивона Ваинхал Матијашевић

Милутин Опарушић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Стојановић Јована - председник актива

Марко Ђорђевић - председник актива за групно музицирање

Даниела Милошевић

Милан Стојановић

Сандра Васиљев

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ГИТАРУ

Бојана Стојановић - председник актива

Виктор Илић

Душан Мирков

Катарина Карић

Марина Радивојевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

Јелена Симић – председник актива певача

Јелена Станојевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

Драгана Тасић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ТЕОРИЈСКОГ ОДСЕКА

Горица Димић- председник актива

Александар Митровић

Весна Калуђеровић

Виолета Столаров

Драгана Радовановић- Антић

Ивана Емершић Котарац

Маријана Николић

Милан Илић

Радмила Милошевић

Романа Репустић- Николић

Светомир Поповић

Тања Петровић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Мирјана Глишић - председник актива

Александар Срејић

Весна Симоновић

Владимир Петровић

Дарко Илић

Зорана Емершић

Јован Бендић

Милан Секулић

Милица Мишковић

Наташа Петровић

Ненад Стевановић

Славица Милић-Милановић

Тајана Шљапић

Славена Јевтић

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Тијана Кеџић - одржавање инструмената

Борко Полчић - домар

Маја Тирнанић - радник на одржавању чистоће

Милка Рајковић - административни радник

Светлана Станковић - радник на одржавању чистоће

Силвана Крчмаревић - радник на одржавању чистоће