октобар
Позив за достављање понуда за осигурање имовине

Позивају се заинтересовани да доставе понуде за осигурање имовине. Осигурање мора покривати следеће ризике:

1. Опасност од пожара и неких других опасности

2. Земљотреса

3. Провалне крађе и разбојништва

4. Стакла од лома

5. Машина од лома и неких других опасности.

Понуде послати или доставити лично на адресу:

Музичка школа "Коста Манојловић", Милоша Великог 8, 11300 Смедерево.

Рок доставе три дана од постављања обавештења.

Контакт телефон 0264622534

Објављено: 09.10.2018