мај
Испити из инструмента/певања за завршне разреде

Испити за полагање из инструмента, односно певања ће се одржати у четвртак, петак и суботу.

Два дана пре полагања ће бити постављен детаљан списак у које време ће који ученик полагати.

ЧЕТВРТАК 4.06.2020.

Од 15 - 16:15 Гудачки инструменти

Од 16:30 - 18:30 Дувачки инструменти

 

ПЕТАК 5.06.2020.

Од 14 - 15:50 Гитаристи

Од 16 - 17:50 Хармоникаши

Од 18 - 20 Певачи

 

СУБОТА

Од 9 - 14 Клавиристи (главни предмет и упоредни клавир ОМШ)

Објављено: 29.05.2020

Испити средња школа

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА IV разред

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ДАН

УЧ./ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ

КОМИСИЈА

Хор

Разредни испит

01.06

Понедељак

Уч. Бр. 6

07.30

Они који полажу разредни

М. Илић

Г. Ераковић

Д. Р. Антић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 07:55 до 8:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Дириговање IV ТО

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

08.00

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

М. Илић

Г. Ераковић

Д. Р. Антић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 08:20 до 8:30 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Дириговање IV ТО

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

08.30

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

М. Илић

Г. Ераковић

Д. Р. Антић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 08:50 до 09:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Народне игре ЕТНО

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

09.00

1.Катарина Бакула

2.Сандра Стојоћевић

3.Анђела Лазић- ван.

Ј. Станојевић

Ј. Симић

Д. Р. Антић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 09:45 до 10:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Контрапункт IV ТО

Писмени део

02.06.

Уторак

Уч. Бр. 12

Или САЛА

09.00-10:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

М. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 10:30 до 11:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Контрапункт IV ТО

Усмени  део

02.06.

Уторак

Уч. Бр. 6

11:00-11:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

 

М. Николић

В. Столаров

И. Е. Котарац

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 11:30 до 11:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Контрапункт IV ТО

Усмени  део

02.06.

Уторак

Уч. Бр. 6

11:45-12:15

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

М. Николић

В. Столаров

И. Е. Котарац

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 12:30 до 12:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Српски МАТ.

03.06.

Среда

САЛА

08.00-09:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

С. М. Милић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 09:30 до 09:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Српски МАТ.

Уч. Бр.23

03.06.

Среда

САЛА

09:45-11:15

1.Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

4.Катарина Бакула

5.Сандра Стојоћевић

6.Анђела Лазић- ван.

С. М. Милић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 11:15 до 11:30 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Клавир ТО

 

Сваки ученик по 15 мин. и 5 мин. дезинфекција клавира

Уч. Бр. 23

03.06.

Среда

 

САЛА

11:30-13:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 13:30 до 14:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Солфеђо

IV- мат.

Писмени део

04.06.

Четвртак

САЛА

09:00-09:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 09:30 до 09:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Солфеђо

IV- мат.

Писмени део

04.06.

Четвртак

САЛА

09:45-10:15

1..Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

4.Катарина Бакула

5.Сандра Стојоћевић

6.Анђела Лазић- ван.

 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 10:15 до 10:30 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Солфеђо

IV- мат.

Усмени  део

04.06.

Четвртак

САЛА

10:30-11:00

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

В. Столаров

В. Калуђеровић

Г. Димић

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 11:00 до 11:15 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Солфеђо

IV- мат.

Усмени  део

04.06.

Четвртак

САЛА

11:15-11:45

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

В. Столаров

В. Калуђеровић

Г. Димић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 11:45 до 12:00 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Солфеђо

IV- мат.

Усмени  део

04.06.

Четвртак

САЛА

12:00-12:30

1..Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

В. Столаров

В. Калуђеровић

Г. Димић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 12:30 до 12:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Солфеђо

IV- мат.

Усмени  део

04.06.

Четвртак

САЛА

12:45-13:15

4.Катарина Бакула

5.Сандра Стојоћевић

6.Анђела Лазић- ван.

В. Столаров

В. Калуђеровић

Г. Димић

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 13:15 до 13:30 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Хармонија IV

Писмени део

05.06.

Петак

САЛА

09.00-10:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

С. Поповић

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 10:30 до 10:45 ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Хармонија IV

Писмени део

05.06.

Петак

Уч. Бр. 12

09.15-10.45

.1.Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

4.Катарина Бакула

5.Сандра Стојоћевић

6.Анђела Лазић- ван.

В. Столаров

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 10:45 до 11:00  ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Хармонија IV

Усмени  део

05.06.

Петак

САЛА

11.00-11:30

1.Невена Аковић

2.Ања Радоман

3.Мина Радовановић

 

С. Поповић

И. Е. Котарац

В. Столаров

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 11:30 до 11:45  ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Хармонија IV

Усмени  део

05.06.

Петак

САЛА

11.45-12:15

4.Александра Стевић

5.Андреа Тимотијевић

6.Марија Цветиновић

С. Поповић

И. Е. Котарац

В. Столаров

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 12:15 до 12:30  ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

 

Хармонија IV

Усмени  део

05.06.

Петак

САЛА

12.30-13:00

1..Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

С. Поповић

И. Е. Котарац

В. Столаров

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 13:00 до 13:15  ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Хармонија IV

Усмени  део

05.06.

Петак

САЛА

13:15-13:45

4.Катарина Бакула

5.Сандра Стојоћевић

6.Анђела Лазић- ван.

С. Поповић

И. Е. Котарац

В. Столаров

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 13:45 до 14:00  ЧАСОВА И ПРОВЕТРАВАЊЕ

Етномузикологија МАТ.

06.06.

Субота

Уч. Бр. 6

09.00-10:30

1.Катарина Бакула

2.Сандра Стојоћевић

3.Анђела Лазић- ван.

Д. Р. Антић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ ПРОСТОРА

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ

06.06.

Субота

САЛА

10:00

1.Андријана Живковић

2.Андријана Немет

3.Петар Јовановић

 

 

 

 

 

Објављено: 27.05.2020

Испити основна школа

 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ДАН

УЧ./ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ

КОМИСИЈА

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

14.00-15.00

1.Андрејевић Мина

2.Аранђеловић Сенка

3.Вукићевић Зорка

4.Дел Бјанко Кристијана

5.Душић Дуња

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

14.10-15.10

1. Анчић Ања

2. Васић Михајло

3. Вујичин Андрија

4. Вујчић Илија

5. Вукашиновић Матија

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

14.20-15.20

1.Војиновић Сара

2.Јеремић Наталија

3.Крстић Немања

4.Нешић Ана

5.Скокић Наталија

М. Николић

(Лугавчина)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

14.30-15.30

6. Глигоријевиц Марија

7. Господиновиц Милица

8. Ераковић  Лука

9. Зунац Павле

1. Елена Каратошић-Св.Св.

А. Митровић

(Св. Сава + Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

 

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

15.10-16.10

6.Ђокић Андријана

7.Ђурђевић Теодор

8.Живић Лана

9.Збилић Теодора

10.Јанићијевић Доротеја

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

15.20-16.20

10. Манџуковић Андреа

11. Миладиновић Огњен

12. Пешић Наталија

13. Плавшић Никола

14. Ристић Исидора

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

15.30-16.30

11.Којић Вања

12.Матовић Ксенија

13.Младеновић Јаков

14.Морача Милица

15.Павић Никола

М. Николић

(Веснини уч.)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

15.40-16.40

15. Станковић Андреј

16. Шутовић Марија

17. Самарџић Никола

ДУВАЧИ

1. Алексић Илија

2. Арахђеловић  Лука

А. Митровић

(Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 12

 

16.20-17.20

16.Петронијевић Дуња

17.Стаменковић Марија

18.Станојевић Ленка

19.Степаноска Миња

20.Стојановић Даница

В. Калуђеровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 6

 

16.30-17.30

3. Коралија Александра

4. Лазић Предраг

5. Нешић Магдалена

6. Станишић Стефан

7. Шаљић Андјела

Т. Петровић

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 23

 

16.40-17.40

21.Цветковић Душан

ДУВАЧИ

8. Урошевић Сава

9. Цветковић Марко

ПЕВАЧИ

1. Ивић Мила

2. Ивковић Нина

М. Николић

(1Веснин уч.+ Тањини уч.)

Теорија музике

и

Солфеђо

Писмени део

01.06.

Понедељак

Уч. Бр. 31

 

16.50-17.50

ДУВАЧИ

3. Митић  Илија

4. Мишић Андрија

5. Перић Павле

6. Посавец Софија

7. Савић Ђорђе

А. Митровић

(Тањини уч.)

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ДАН

УЧ./ВРЕМЕ

УЧЕНИЦИ

КОМИСИЈА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

12.00-12.30

1.Андрејевић Мина

2.Аранђеловић Сенка

3.Вукићевић Зорка

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

12.10-12.40

1. Анчић Ања

2. Васић Михајло

3. Вујичин Андрија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

12.40-13.10

4.Дел Бјанко Кристијана

5.Душић Дуња

6.Ђокић Андријана

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

12.50-13.20

4. Вујчић Илија

5. Вукашиновић Матија

6. Глигоријевиц Марија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

13.20-13.50

7.Ђурђевић Теодор

8.Живић Лана

9.Збилић Теодора

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

13.30-14.00

7. Господиновиц Милица

8. Ераковић  Лука

9. Зунац Павле

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

14.00-14.30

10.Јанићијевић Доротеја

11.Којић Вања

12.Матовић Ксенија

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

14.10-14.40

10. Манџуковић Андреа

11. Миладиновић Огњен

12. Пешић Наталија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

14.50-15.20

13.Младеновић Јаков

14.Морача Милица

15.Павић Никола

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

15.00-15.30

13. Плавшић Никола

14. Ристић Исидора

15. Станковић Андреј

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

15.30-16.00

16.Петронијевић Дуња

17.Стаменковић Марија

18.Станојевић Ленка

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

15.40-16.10

16. Шутовић Марија

17. Самарџић Никола

ДУВАЧИ

1. Алексић Илија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

16.10-16.40

19.Степаноска Миња

20.Стојановић Даница

21.Цветковић Душан

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

16.20-16.50

ДУВАЧИ

2. Арахђеловић  Лука

3. Митић  Илија

4. Мишић Андрија

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

16.50-17.20

10. Елена Каратошић-Св,Св.

1.Војиновић Сара-Луг.

2.Јеремић Наталија-Луг.

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

17.00-17.30

ДУВАЧИ

5. Перић Павле

6. Посавец Софија

7. Савић Ђорђе

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 12

17.30-18.00

3.Крстић Немања-Луг.

4.Нешић Ана-Луг.

5.Скокић Наталија-Луг.

В. Калуђеровић

А. Митровић

М. Николић

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

17.40-18.10

ДУВАЧИ

8. Урошевић Сава

9. Цветковић Марко

ПЕВАЧИ

1. Ивић Мила

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

18.20-18.50

2. Ивковић Нина

5. Нешић Магдалена

6. Станишић Стефан

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 10 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Солфеђо

и

Теорија музике

Усмени  део

03.06.

Среда

Уч. Бр. 6

19.00-19.30

7. Шаљић Андјела

3. Коралија Александра

4. Лазић Предраг

Т. Петровић

М. Миленковић

Р. Р. Николић

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА СВАКА ПО 5 мин. СА СМЕНОМ УЧЕНИКА

Објављено: 27.05.2020

Евиденција о тестирању кандидата

Поштовани родитељи, драги наши, будући, ученици, 

овде можете преузети образац за евиденцију о тестирању кандидата за упис у школу за основно музичко образовање и васпитање

и након тога попуњен вратити на електронску пошту школе office@mskos.edu.rs

Образац можете послати до 15.06.2020.

Објављено: 04.05.2020
март
Обавештење Министарства просвете Републике Србије

Објављено: 26.03.2020

Важно саопштење

Поштовани родитељи, драги ученици,

Музичка школа "Коста Манојловић" престаје са дежурством. До даљњег неће моћи да се уђе у школу. Све информације можете добити од својих разредних старешина.

Објављено: 25.03.2020

Гудачко дувачки оркестар

Ноте за гудачко дувачки оркестар можете преузети са следећег линка

https://drive.google.com/open?id=1Pj0F_lHyg7AzH0-jnKPUctzR5vFD34b7

Објављено: 24.03.2020

Настава хора

Поштовани,

преко следећег линка можете приступити садржајима из предмета Хор.

https://www.facebook.com/groups/563195717888270/

Објављено: 23.03.2020

Настава на даљину

Поштовани родитељи, драги ученици,

обавештамо Вас да од понедељка , 23.03.2020. почиње настава на даљину. Све потребне информације добићете од разредног старешине, односно предметног наставника. Од понедељка ће вам на располагању бити сви наставници у термину од 11-12 и од 17-18 часова, сваког радног дана, где можете да их питате да вам разјасне све што је везано за наставу, уколико има неких нејасноћа. Углавном ће се користити  комуникација путем електронских медија. Школа ће радити у дежурсту од 10-12 часова сваког радног дана.

Желим нам свима добро здравље и срећу, и пуно успеха у наредном периоду.

Објављено: 20.03.2020

Обустава наставe

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, обуставља се настава у просторијама школе. Ученици ће имати наставу на даљину. Комплетнији извештај и објашњење поводом држања наставе на даљину добићете 18.03.2020. од разрредног старешине. Обавештења ће се постављати на сајту школе.

Објављено: 16.03.2020