Гвозден Ераковић - директор

Ивана Емершић Котарац - помоћник директора

Љиљана Маринковић - помоћник директора

Јасна Ристић - секретар

Тамара Јагодић - педагог

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА КЛАВИР

Горјана Бркић- Станковић - председник актива

Ана Бојичић

Биљана Миленковић

Борис Јевтић

Бранислава Бринић

Бранислава Ранитовић

Весна Јеремић

Емина Крцић

Ивана Крстић

Јована Ераковић

Маја Вујчић

Маја Миловановић

Марија Станковић

Наталија Дојчиновић

Ана Сретеновић- корепетитор

Мина Ивановић - корепетитор

Невена Радивојевић- корепетитор

Тамара Будимир- корепетитор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ХАРМОНИКУ

Милан Ераковић - председник актива

Горица Вујичин

Марија Максимовић

Миломир Дојчиновић

Немања Чукић

Никола Георгијевић

Петар Мирков

 

СТРУЧНИ АКТИВ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Теодора Црногорац Милановић - председник актива

Владимир Уратаревић

Ивана Матас Станковић

Ивона Ваинхал Матијашевић

Милутин Опарушић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Стојановић Јована - председник актива

Марко Ђорђевић - председник актива за групно музицирање

Даниела Милошевић

Милан Стојановић

Сандра Васиљев

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ГИТАРУ

Виктор Илић - председник актива

Бојана Стојановић

Душан Поповић Липовац

Марина Радивојевић

Милка Марковић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

Јелена Симић – председник актива певача

Јелена Станојевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

Драгана Тасић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ТЕОРИЈСКОГ ОДСЕКА

Виолета Столаров- председник актива

Александар Митровић

Весна Калуђеровић

Драгана Радовановић- Антић

Горица Димић

Ивана Емершић Котарац

Маријана Николић

Милан Илић

Радмила Милошевић

Романа Репустић- Николић

Светомир Поповић

Тања Петровић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Ненад Стевановић - председник актива

Александар Срејић

Весна Симоновић

Владимир Петровић

Дарко Илић

Јован Бендић

Наташа Петровић

Милица Мишковић 

Мирјана Глишић

Славица Милић-Милановић

Тајана Шљапић

Славена Јевтић

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Тијана Кеџић - одржавање инструмената

Борко Полчић - домар

Маја Тирнанић - радник на одржавању чистоће

Силвана Крчмаревић - радник на одржавању чистоће

Светлана Станковић - радник на одржавању чистоће